Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

Program 39. strokovnega sestanka Hematološkega laboratorijskega združenja

Grand hotel Bernardin, Portorož / 15. in 16. oktober 2021

PETEK, 15. oktober 2021

13:30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

KLINIČNI POMEN KRVNE SLIKE

15:00 - 15:30 Rener K.: Kako se lotimo branja krvne slike?
15:30 - 16:00 Jazbec J.: Značilne spremembe v krvni sliki pri otrocih
16:00 - 16:20 Preložnik Zupan I: Spremembe v krvni sliki pri krvnih obolenjih
16:20 - 16:40 Melkić E.: Spremembe biokemičnih parametrov pri krvnih boleznih
16:40 - 17:00 Razprava

17:00 - 17:30 ODMOR

PROSTE TEME

17:30 - 17:50 Uljarević P.: Avtofagija
17:50 - 18.10 Prebil Lazič K.: Virološke preiskave v očeh biokemika
18.10 - 18.20 Razprava

DELAVNICA HEMOSTAZA

18:20 - 19:20 Fink M., Božič M., Trampuž Bakija A.: Delavnica hemostaza

20:00 VEČERJA

SOBOTA, 16. oktober 2021

LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA (v sodelovanju z ZLH)
Moderatorji: Podgornik H., Gredelj N.

09:00 – 09:15 Gredelj N.: Sledenje MRD pri AML: venska kri ali kostni mozeg
09:15 – 09:30 Šućurović S.: Občutljivost metod določanja MRD pri AML iz kostnega mozga ali venske krvi
09:30 – 09:45 Reberšek K.: Ocenjevanje MRD pri KLL s pretočno citometrijo
09:45 - 10:00 Melkić E: Indikacije za punkcijo kostnega mozga
10:00 – 10:30 Hrvaška: Citologija kostnega mozga pri MDS

10:30 - 11:00 ODMOR

MULTIMODALNI DIAGNOSTIČNI PRISTOP V HEMATOLOGIJI

11:00 - 11:20 Pretnar J.: Citomorfologija kostnega mozga
11:20 - 11:40 Gašljević G.: Histopatologija kostnega mozga
11:40 - 12:00 Furlan T.: Pretočna citometrija v hematologiji
12:00 - 12:20 Podgornik H.: Genetske preiskave v hematologiji
12:20 - 12:30 Razprava

 

 

 

 

6. KONGRES Hematološkega laboratorijskega združenja

Grand hotel Bernardin, Portorož

15. in 16. oktober 2021