Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

Program 37. strokovnega srečanja

Hotel Atrij, Terme Zreče / 5. in 6. april 2019

PETEK, 05.04.2019

11:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

12:00 – 12:30 OTVORITEV IN PREDSTAVITEV FARMACEVTSKIH PREPARATOV

KRONIČNE MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI
Moderatorji: Sever M., Gašljević G., Anžej Doma S.

13:00 – 13:30 SIMPOZIJ Pfizer Preložnik Zupan I, Rener K.: Novosti pri zdravljenju z bosutinibom
13:30 – 13:45 Sever M.: Esencialna trombocitemija in prefibrotična mielofibroza; diagnoza in zdravljenje
13:45 – 14:15 Pretnar J., Gašljević G.: Histologija in citologija kroničnih mieloproliferativnih bolezni
14:15 – 14:30 Anžej Doma S.: Sekundarna policitemija: pristop k diagnozi
14:30 – 14:45 Dreisinger M.: Kronična nevtrofilnalevkemija

PRESAJANJE NOVOROJENCEV NA VROJENE BOLEZNI PRESNOVE

15:00 – 15:30 Groselj U.: Razsirjeno presejanje novorojencev v Sloveniji-klinicni vidik
15:30 – 16:00 Šmon A.: Razširjeno presejanje novorojencev na vrojene bolezni presnove.
16:00 – 16:30 Oblak A., Biček A.: Testiranje kongenitalne hipotriroze in fenilketonurije pri novorojencih

16:30 – 17:00 ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S PREDSTAVITVIJO AVTORJEV

PUNKTATI TELESNIH VOTLIN

17:00 - 17:30 Božnar Alič E.: Citološki pregled punktatov telesnih
17:30 - 18:00 Zdravnik-inf: Punktati telesnih votlin-pogled klinika
18:00 - 18:30 Todorova B.: Punktati telesnih votlin pri hematoloških bolnikih
18:30 - 18:45 Reberšek K.: Analiza punktatov telesnih voltlin s pretočno citometrijo

19:00 Sestanek Društva

30 LET PRESAJANJA KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Predavanje in slavnostna večerja v veliki večnamenski dvorani.

19:30 - 19:40 Pretnar J.: Preged presajanja KMC v prvih 30. letih v Sloveniji
19:40 - 19:50 Sever M.: Prihodnost presajanja KMC v Sloveniji

20:30 VEČERJA

SOBOTA, 06.04.2019

PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

08:00 - 8:15 Škerget M.: Razgovor s prejemniki krvotvornih matičnih celic (KMC)
08:15 - 08:30 Petruša K.: Pregled donorjev krvotvornih matičnih celic(KMC) na zavodu za transfuzijsko medicino Slovenije
08:30 - 09:00 Škoda Goričan I.K.: Predstavitev procesa uvrščanja bolnika na zdravljenje s presaditvijo celic kostnega mozga
09:30 - 10:00 Ogrinec M.: Fizioterapija in telesna vadba pri trasplantiranem bolniku

10:00 - 10:30 ODMOR

REDKE MOTNJE HEMOSTAZE
Moderatorji: Zupan I, Antić D, Pajić T

10:30 – 10:45 SIMPOZIJ ROCHE: Oldenburg J. Advances in haemophilia A treatment.
11:15 – 11:30 Trampuš Bakija A: Uporaba kromogene metode za določanje faktorja VIII
11:30 - 11:45 Domen Trampuž, Martina Fink: Uvedba kromogene metode Hyphen
11:45 - 12:00 Antić D (Beograd): Motnje hemostaze pri krvnih boleznih.
12:00 – 12:15 Rener K: Reaktivno povečana aktivnost fakt VIII in vWF
12:15 – 12:30 Martina Fink: Vpliv predanalitičnih dejavnikov na teste hemostaze

12:30 - 13:00 Strokovni sestanek ZHS in zaključek

 

 

 

 

37. STROKOVNI SESTANEK

Hotel Atrij, Terme Zreče

5. in 6. april 2019