Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

Program 40. strokovnega sestanka Hematološkega laboratorijskega združenja

Kongresni center Terme Olimia, Podčetrtek / 25. in 26. marec 2022

PETEK, 25. marec 2022

13:30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

MIELODISPLASTIČNI SINDROM (MDS)
Moderator: Mandeljc Mazaj M. J., Žula Š.

15:00 - 15:20 Furlan T.: Pregled krvne slike pri MDS
15:20 - 15:50 Melkić E.: Citološki pregled kostnega mozga s strani klinika pri MDS
15:50 - 16:10 Doplihar Kebe A.: Citogenetske preiskave pri MDS
16:10 - 16:30 Klun J.: Sekvenciranja naslednje generacije (NGS)
16:30 - 16:45 Šućurović S.: Interpretacija izvida NGS pri vzorcih bolnikov z MDS
16:45 - 17:00 Razprava

17:00 - 17:30 ODMOR

EOZINOFILIJA
Moderator: Hozjan Komac N., Dvoršak K.

17:30 - 17:50 Zver S.:Eozinofilija pri hematoloških bolnikih
17:50 - 18:10 Šoba Šparl B.: Eozinofilija s strani mikrobiologa
18:10 - 18:30 Škrgat S.: Bolezni dihalnih poti in pljučni infiltrat z eozinofilijo
18:30 - 18:50 Razprava

20:30 VEČERJA

SOBOTA, 26. marec 2022

SKUPNI SESTANEK ZHS, ZTMS in HLZ
(Simpozij omogoča podjetje Takeda)

Moderator: Zver S., Sever M.

08:30 - 09:40 Novak P.: Infekcije in plazmocitom - kaj se lahko naučimo iz naših izkušenj?
09:40 - 09:50 Umek Bricman I.: Pristop k zdravljenju infekcij pri bolnikih s plazmocitomom v regionalnem centru
09:50 - 10:00 Razprava

RAZISKOVALNA DEJAVNOST V LABORATORIJSKI MEDICINI
Moderator: Reberšek K., Fink M.

09:00 - 09:20 Reberšek K.: Optimizacija afereznega postopka krvotvornih matičnih celic iz krvi
09:20 - 09:40 Šućurović S.: Različice v genu TP53 pri KLL
09:40 - 10:00 Mlinarič Raščan I., Avsec D., Podgornik H., Markovič T.: Sinergistično citotoksično delovanje inhibicije imunoproteasom/NFkB signale poti pri tretiranju KLL ex vivo
10:00 - 10:15 Razprava

10:30 - 11:00 ODMOR

SIHIZOCITI
Moderator: Čibej H., Osterman E.

11:00 - 11:20 Pušnik L.: Laboratorijska diagnostika shizocitov
11:20 - 11:40 Rener K.: Trombotična mikroangiopatija
11:40 - 12:00 Kavčič N.: Diseminirana intavaskularna koagulacija
12:00 - 12:20 Fink M.: Testi hemostaze in ADAMTS-13
12:20 - 12:30 Razprava

12:30 - 12:45 ZAKLJUČEK SESTANKA

 

 

 

 

40. strokovni sestanek Hematološkega laboratorijskega združenja

Kongresni center Terme Olimia, Podčetrtek

25. in 26. marec 2022