Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

Program 38. strokovnega srečanja

Terme Olimia / 11. in 12. oktobra 2019

PETEK, 11. oktober 2019

11:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

TROMBOTIČNA MIKROANGIOPATIJA (TMA)
Moderatorji: Kern B.

14:30 - 14:50 Rener K.: TTP/HUS s stališča hematologa
14:50 - 15:10 Marn Pernat A.: TTP/HUS s stališča nefrologa
15:10 - 15:30 Pušnik L.: Laboratorijska diagnostika-shizociti
15:30 - 15:50 Lesar I.: ADAMTS 13

15:50 - 16:00 RAZPRAVA

16:00 – 16:15 Osterman E.: Vrednotenje rezultatov fluorescenčne in situ hibridizacije z avtomatskim sistemom
16:15 – 16:30 Judita N.: Preureditve gena MYC pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom

16:30 – 17:00 ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S PREDSTAVITVIJO AVTORJEV

REDKE KRVNE BOLEZNI
Moderatorji: Zver S., Sever M., Škerget M.

17:00 – 17:15 Šajn M., Sever M.: Histiocitoza Langerhansovih celic
17:15 – 17:30 Čemažar L., Škerget M.: Hipereozinofilni sindrom
17:30 – 17:45 Novak P., Gredelj Šimek N.: Novi pristopi zdravljenja HLH
17:45 – 18:00 Dreisinger M.: Castelmanova bolezen

18:00 – 18:15 RAZPRAVA

SOBOTA, 12. oktober 2019

Skupni sestanek ZLM in ZHS

NGS V KLINIČNI HEMATOLOGIJI
Moderatorji: Podgornik H., Sever M., Preložnik Zupan I.

08:00 – 08:20 Pajič T.: Uvedba NGS v klinično prakso
08:20 – 08:40 Podgornik H.: Stopenjska diagnostika protokol KO za hematologijo
08:40 – 09:00 Novak P.: Pomen NGS pri diagnostiki MDS
09:00 – 09:20 Škerget M.: Pomen NGS pri KLL
09:20 – 09:40 Fink M.: Laboratorijski pristop k trombocitni disfunkciji
09:40 – 10:00 Anžej Doma S., Preložnik Zupan I.: Pomen molekularnih preiskav in NGS pri trombocitni disfunkciji

10:00 - 10:30 ODMOR

KRONIČNA MIELOIČNA LEVKEMIJA (KML)
Moderatorji: Dežman K.

10:30-11:00 Preložnik Zupan I.: Priporočila za odkrivanje in zdravljenje KML
11:00 - 11:15 Pušnik L., Nerad I.: Izsledki citoloških preiskav pri KML
11:15 - 11:30 Doplihar Kebe A.: Citogenetske spremembe pri KML
11:30 - 11:45 Klun J.: Spremljanje zdravljenja KML s PCR v realnem času
11:45 - 12.00 Žula Š.: Pridobljene mutacije v genu ABL pri bolnikih s KML

12:00 - 12:15 RAZPRAVA

12:15 ZAKLJUČEK SESTANKA

 

 

 

 

38. STROKOVNI SESTANEK

Terme Olimia, Podčetrtek

11. in 12. oktobra 2019