Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN


ATLAS KRVNIH CELIC

Podgornik H., Pretnar J., Černelč P.

Cena knjige: 25,00 € 

Obveščamo vas, da je izšla druga izdaja Atlasa krvnih celic. Nova izdaja je 10 strani obsežnejša od prve. V njej je skoraj 70 novih slik, od tega več kot 50 dodatnih, manjši del pa zamenjanih. Dodani sta dve novi poglavji: »Citomorfološki pregled kostnega mozga« ter »Druge bolezenske najdbe v kostnem mozgu«. Nekatera poglavja so bistveno razširjena, druga pa dopolnjena.


PREISKAVE V LABORATORIJSKI HEMATOLOGIJI

Na 156 straneh boste našli napotke in navodila glede izbire in obravnave vzorca ter preiskave, o izvedbi preiskav ter razlage izvidov.

Cena knjige (s poštnino): 15,00 € 

Naše laboratorijsko poslanstvo je, da zagotovimo pravilen in pravočasen rezultat preiskave, ki jo bolnik potrebuje. Zato je potrebno razumeti, kaj posamezna preiskava lahko pokaže, kot tudi to, cesa ne more. Glavni namen knjižice je torej omogočiti pravilno izbiro preiskave. Pri tem vam bodo v pomoč tudi diagnostični algoritmi, ki jih predstavljamo v prilogah knjižice. Ob vsa­ki preiskavi je naveden osnovni namen preiskave. Na kratko smo opisali tudi temeljne načine izvedbe preiskave, njene omejitve ter nadaljnje preiskave. Vse pa se zacčne pri kakovosti vzorca, ki ga prejmemo v preiskavo. Zato se posebej posvečamo primernosti posameznih vzorcev tkiv, načinu njihovega odvzema ter pošiljanja v laboratorij.