Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

 

 

HEMATOLOŠKO LABORATORIJSKO ZDRUŽENJE

Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
Slovenija

+386 (0) 1 522 3717

 

www.hematolosko-laboratorijsko-zdruzenje.si
info@hematolosko-laboratorijsko-zdruzenje.si

 

 

Vabilo: 42. STROKOVNI SESTANEK HEMATOLOŠKEGA LABORATORIJSKEGA ZDRUŽENJA

Spoštovani!

Vabim vas, da se udeležite 42. strokovnega sestanka Hematološkega laboratorijskega združenja, ki bo potekal 12. in 13. aprila 2024 v kongresnem centru Terme Olimia, Podčetrtek.

Kotizacija za člane Društva znaša 160 EUR in za nečlane 190 EUR z vključenim DDV.

Članarina za leto 2024 znaša 15 EUR.
Namen plačila: Članarina 2024, ime in priimek člana društva.
IBAN SI56 0201 4005 3941 470.

Prijavite se z uradno izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljite po e-pošti na naslov hermina.cibej@kclj.si.

Prijave sprejemamo do 31.03.2024.

 

Veselimo se srečanja z vami.

Predsednica Društva,
Hermina Čibej

 

 

 

 

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR HEMATOLOŠKEGA LABORATORIJSKEGA ZDRUŽENJA

Spoštovane članice in člani Hematološkega laboratorijskega združenja, vljudno vas vabimo na redni občni zbor. Občni zbor, bo potekal na sestanku Društva 13. aprila 2024 ob 8.00 v Podčetrtku (Terme Olimia), pred začetkom drugega dela 42. strokovnega sestanka Hematološkega združenja.

Vljudno vabljeni, da najkasneje do 10. aprila 2024 oddate svoje predloge za nove člane upravnega in nadzornega odbora društva na mail: info@hematolosko-laboratorijsko-zdruzenje.si.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev
2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
3. Finančno poročilo 2023
4. Volitve v upravni odbor
5. Volitve članov častnega razsodišča in nadzornega odbora
6. Razno

Veselimo se srečanja z vami.

Predsednica Društva,
Hermina Čibej

 

Predstavitev našega združenja

Hematološko laboratorijsko združenje

Hematološko laboratorijsko združenje je bilo ustanovljeno leta 1998. Društvo povezuje vse, ki delujejo na področju laboratorijske diagnostike v hematologiji. Osnovni namen društva je, da svoje člane seznanja z najnovejšimi strokovnimi informacijami in znanstveno raziskovalnimi dosežki. Za namen izobraževanja društvo letno pripravlja dva strokovna sestanka, vsaka štiri leta pa kongres v sodelovanju z Združenjem hematologov Slovenije.

Strokovna srečanja so ovrednotena s kreditnimi točkami SILM, ki jih podeljuje zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS). Ob vsakem srečanju društvo izda tudi zbornik predavanj.

Ministrstvo za zdravje je društvu leta 2010 priznalo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

 

Vidni člani združenja

in njihove naloge

Hermina Čibej
predsednica društva

Špela Žula
blagajnik društva

Tadej Furlan
tajnik društva

 

 

 

 

Želim postati član združenja

 

ČLANARINA

Članarina za leto 2024 znaša 15 EUR.

Namen plačila: Članarina 2024, ime in priimek člana društva.
IBAN SI56 0201 4005 3941 470.