Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

Program 42. strokovnega sestanka Hematološkega laboratorijskega združenja

Kongresni center Terme Olimia, Podčetrtek / 12. in 13. april 2024

PETEK, 12. april 2024

15:00 - 16:00 Registracija, prigrizek in ogled razstavljalcev
16:00 Otvoritev srečanja


MIKROSKOPSKI PREGLED KRVNEGA RAZMAZA IN NJEGOVI IZZIVI

16:00 - 16:20 Šlajpah K.: Specifične najdbe v krvnem razmazu – pogled hematologa
16:20 - 16:40 Mihelač A.C.: Atipični limfociti – pogled onkologa
16:40 - 17:00 Furlan T.: Posebnostiin redke najdbe v krvnem razmazu
17:00 - 17:20 Podgornik H.: Komentarji k izvidu diferencialne krvne slike
17:20 - 17:35 Razprava
17:35 - 18:00 Odmor


CAR-T ZDRAVLJENJE
Skupni sestanek ZLM, ZLTSH in ZHS

18:00 - 18:15 Sever M., Zver S.: Indikacije za zdravljenje z akademskimi CAR-T celicami v UKC Ljubljana
18:15 – 18:30 Reberšek K.: Laboratorijsko spremljanje in pomen po infuziji CAR-T celic
18:30 – 18:45 Auesperger I., Mikolič V.: Ravnanje z GSO v bolnišničnem okolju
18:45 – 19:00 Razprava
20:00 Večerja

SOBOTA, 13. april 2024

08:00 – 08:30 Sestanek Društva


PREDSTAVITVE MAGISTRSKIH NALOG

08:30 - 08:40 Klinar K.: Prepoznava cirkulirajočih endotelijskih celic in endotelijskih prekurzorskih celic s pretočno citometrijo
08:40 – 08:50 Milianović S.: Mutacijski status gena IGHV in stereotipnost B-celičnega receptorja pri slovenskih bolnikih s kronično limfocitno levkemijo
08:50 – 09:00 Razprava


PRIDOBLJENE MOTNE HEMOSTAZE (DIAGNOSTIKA, DELAVNICA)

09:00 – 09:10 Preložnik Zupan I.: Pridobljene motnje hemostaze
09:10 – 09:20 Dvoršak K.: Laboratorijska diagnostika pridobljenih motenj hemostaze
09:20 – 09:30 Fink M.: Koagulacijski faktor XIII
09:30 – 10:30 Rener K., Preložnik Zupan I., Fink M.: DELAVNICA: Izzivi pridobljenih motenj hemostaze
10:30 – 11:00 Odmor (kava, voda)


MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI
Skupni sestanek ZLM in ZHS

11:00 – 11:15 Furlan T.: Preverjanje odstopanj v rezultatih hematološkega analizatorja
11:15 - 11:30 Šajn M. Doma S.: Novosti pri zdravljenju primarne mielofibroze
11:30 - 11:45 Kosi M. Todorova B.: Kronična nevtrofilna levkemija, atipična kronična mieloična levkemija ali kaj drugega?
11:45 – 12:00 Šućurović S.: Pomen nestandardnih genetskih različic pri mieloproliferativnih boleznih
12:00 – 12:15 Fink M.: Vpliv predanalitskih odstopanj na izvide hemostaze
12:15 – 12:30 Vidali G., Škerget M.: Zdravljenje indolentne sistemske mastocitoze
12:30 – 12:45 Razprava


13:00 – 13:45 Simpozij Swix (Gisslinger: Fedratinib pri zdravljenju primarne mielofibroze)

14:00 Zaključek srečanja (predstavitev novih programov društev bolnikov)

 

 

 

 

42. strokovni sestanek Hematološkega laboratorijskega združenja

Kongresni center Terme Olimia, Podčetrtek

12. in 13. april 2024